Fő tevékenységeim

Polgári jog

Ügyvédként elsősorban a polgári jog területén nyújtok jogi segítséget mind magánszemélyeknek, mind vállalkozásoknak. Vállalom szerződések és egyéb okiratok előkészítését, szerkesztését, véleményezését magyar, német és angol nyelven.  Tapasztalattal rendelkezem követelések behajtása, illetőleg adósságok rendezése területén is. Megbízás esetén ellátom ügyfeleim teljes körű peres képviseletét bírósági ügyekben is.

Ingatlanjog

Ingatlanok adásvételével, cseréjével, ajándékozásával, bérletével stb. kapcsolatban nagy tapasztalattal rendelkezem. Társasházak alapító okiratának módosítása, társasházi közös használatú területek értékesítése során felmerülő jogi munkálatok is a profilomba tartoznak. Segítséget nyújtok ingatlanok értékesítése, bérbeadása során is.

Társasági jog

A cégalapítástól a végelszámolásig segítem ügyfeleimet abban, hogy társasági ügyeik minél gyorsabban rendeződjenek. Nagy tapasztalattal rendelkezem társaságok alapításában, módosításában, vállalom a társasági ügyek gyors ügyintézését, költségkímélő megoldásokat kínálva.

Családjog

Családjogi szakjogászként szívesen képviselem, szükség esetén jogi tanáccsal látom el ügyfeleimet családjogi területen: így különösen válással, váltott gondozással, szülői felügyeleti joggal, tartásdíjjal vagy házastársi és élettársi vagyonjoggal kapcsolatos kérdésekben.

Öröklési jog

Készséggel segítek végrendeletek elkészítésében, hagyatéki ügyek rendezésében, szem előtt tartva az örökhagyó érdekeit. Megbízás esetén képviselem ügyfeleimet a hagyatéki eljárás során, így ilyenkor a megbízó személyes jelenléte nem szükséges.

Egyesületi, alapítványi jog, sportjog

Tapasztalattal rendelkezem egyesületek, alapítványok, sport- és nonprofit szervezetek alapítása, alapszabályának, alapító okiratának módosítása, tisztségviselők kinevezése és  civil szervezeti jogkérdések tárgyában. Különösen a sportjog, sportszövetségek működési területén tudok jogi segítséget nyújtani minden érdeklődőnek.